• Change country
  • Србија

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13 / 76437 Rastatt / Srbija
+381 (60) 6205228
Srdjan.Radojcic@hauraton.com

SERVISNI KANAL 150

Sistemi SERVISNIH KANALA

SERVISNI KANAL FASERFIX®KS 150 izrađen od betona ojačanog vlaknima sa rubom od 20 mm, klasa E 600

SERVISNI KANAL FASERFIX®SUPER 150 izrađen od betona ojačanog vlaknima sa rubom od 40 mm, klasa E 600

Dodatni pribor

Fabrička rešenja - usluge

 
 
 
 

Proizvodni program

NISKOGRADNJA

OKOLINA

AQUA

SPORT

     

Kontakt

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13 / 76437 Rastatt / Srbija
+381 (60) 6205228
Srdjan.Radojcic@hauraton.com