• Change country
  • Србија

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

Kanali za odvodnju atletske staze SPORTFIX®

Idealan kanal za odvodnju za IAAF akreditovane sportske objekte

Kanali za odvodnju atletske staze SPORTFIX
1
Kanali od PP, prema DIN V 19580 / EN 1433, sa spojem po sistemu pero-žljeb za preciznu ugradnju
2
3
Sabirno okno sa mogućnošću konekcije na 3 strane
4
Revizioni poklopci omogućavaju pristup kanalu
 
 
 
 

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy