• Change country
  • Србија

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (60) 6205228
Srdjan.Radojcic@hauraton.com

SPORTFIX®Razvodni šaht za kablove

Razvodni šahtovi za električne i komunikacijske kablove u sportskim objektima

SPORTFIX Razvodni šaht za kablove
1
Poklopac za prometno opterećenje sa ručicom za nošenje, mogućnošću montaže ventila i kablovskom zaštitom
 
 
 
 

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (60) 6205228
Srdjan.Radojcic@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy