• Change country
  • Србија

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13 / 76437 Rastatt / Srbija
+381 (60) 6205228
Srdjan.Radojcic@hauraton.com

SPORTFIX®Razvodni šaht za kablove

Razvodni šahtovi za električne i komunikacijske kablove u sportskim objektima

SPORTFIX Razvodni šaht za kablove
1
SPORTFIX® Razvodni šaht
2
Poklopac za prometno opterećenje sa ručicom za nošenje, mogućnošću montaže ventila i kablovskom zaštitom
 
 
 
 

Proizvodni program

NISKOGRADNJA

OKOLINA

AQUA

SPORT

     

Kontakt

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13 / 76437 Rastatt / Srbija
+381 (60) 6205228
Srdjan.Radojcic@hauraton.com