• Change country
  • Србија

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

Kanal sa filterskim supstratom DRAINFIX®CLEAN

Učinkovito i ekološko prečišćavanje atmosferskih voda kroz kanal sa filterskim supstratom

Kanal sa filterskim supstratom DRAINFIX CLEAN
1
FASERFIX SUPER Kanali od betona ojačanog vlaknima, prema DIN V 19580 / EN 1433, u skladu sa CE-normom, sa sigurnosnim spojem i rubom od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika
2
Liveno-gvozdena rešetka do klase saobraćajnog opterećanja F 900 prema EN 1433, različitih tipova rešetki, sferoidno liveno-gvožđe na zahtev sa KTL zaštitom
3
Filterski supstrat sa ugljem, dobrih filterskih performansi, zadržava fine čestice (0.006 do 0.060 mm); učinak čišćenja odgovara 30 cm nezasićenog tla
4
Drenažna cev od PE-HD materijala visoke stabilnosti, različitih nominalnih veličina, obmotana geotekstilom
5
Dokazano prečišćena voda koja se može koristiti za infiltraciju prema smernicama DWA za podzemne infiltracijske jarke

Sistem kanala s filterskim supstratom za primenu na svim vrstama objekata

DRAINFIX CLEAN sistem predstavlja inteligetno rešenje za odvodnju, sakupljanje i tretman atmosferske vode na mestu prikupljanja. Sistem se sastoji od snažnih i otpornih FASERFIX SUPER kanala sa liveno-gvozdenim rešetkama u klasama opterećenja od D400 do F900. Svaki kanal sadrži bogatu komponentu filterskog supstrata sa ugljenikom kroz koji se propušta atmosferska voda koja se prečišćava; zagađivači okoline poput cinka, bakra, olova i lakih tečnosti kao i veoma sitne čestice drugih zagađivača, zaustavljaju se u ovom materijalu. Kanali takođe poseduju veliki retenzijski kapacitet što sistemu omogućava prihvat velike količine vode.

Erfindung von HAURATON
 

DRAINFIX®CLEAN Primene

 
 
 

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy