Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

Opseg pregleda

Kanali

FASERFIX®BIG BLS 200 pristupno opterećenje : model opterećenja 1 - 2 trake & SW 60 sa dozvoljenim osovinskim opterećenjem od 20 tona, Tip 030 - 035

FASERFIX®BIG BLS 200 pristupno opterećenje: po standardu LCN 50 sa dozvoljenim osovinskim opterećenjem od 46 tona (747 - 400), Tip 040 - 045

FASERFIX®BIG BLS 200 pristupno opterećenje: po standardu LCN 70 sa dozvoljenim osovinskim opterećenjem od 64,66 tone (A 350 - 900), Tip 060 - 065

FASERFIX®BIG BLS 200 pristupno opterećenje: viljuškar za kontejnere "ReachStacker" sa dozvoljenim osovinskim opterećenjem 100 tons, Tip 070 - 075

Rešetke

FASERFIX®BIG BLS 200, klasa D 400*

FASERFIX®BIG BLS 200, klasa E 600

FASERFIX®BIG BLS 200, klasa F 900

Dodatni pribor

Sabirna okna

Čeoni poklopci

Dodatni pribor

Fabrička rešenja - usluge

 
 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy