Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

Opseg pregleda

Kanali

FASERFIX®SUPER 150 sa pocinkovanim rubom, do klase opterećenja F 900

FASERFIX®SUPER 150 sa integrisanim padom 0,5 % do klase opterećenja F 900

FASERFIX®SUPER 150 sa liveno-gvozdenim rubom, do klase opterećenja F 900

Rešetke

FASERFIX®SUPER 150, klasa D 400*

FASERFIX®SUPER 150, klasa E 600

FASERFIX®SUPER 150, klasa F 900

Dodatni pribor

Sabirna okna

Čeoni poklopci

Dodatni pribor

Fabrička rešenja - usluge

 
 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy