Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

RECYFIX GREEN rešetka za travu i infiltraciju atmosferske vode

IDEALAN ZA: prirodnu infiltraciju atmosferske vode na površinama kao što su, parkingi sa povremenim saobraćajem, izložbene površine, parking mesta za automobile, pešačke staze, hotelske komplekse i kao ojačanje za nasipe i obale reka.
%s
 

VAŠE PREDNOSTI SA RECYFIX GREEN travnatim rešetkama

VISOKOKVALITETAN MATERIJAL

= Osiguran kvalitet | Osiguran učinak
PRIKAZ DETALJA

VISOKOKVALITETAN MATERIJAL

RECYFIX®GREEN SUPER:

 • materijal: 100% industrijski recikliran polietilen
 • visoko otporan na udarce
 • UV stabilan
RECYFIX®GREEN STANDARD:

 • materijal: 100% čisto recikliran
 • HD-PE
 • visoko otporan na udarce
 • UV stabilan

= Osiguran kvalitet | Osiguran učinak

RAZLIČITA PRIMENA SA PRIRODNOM INFILTRACIJOM

= Fleksibilnost | Stabilnost
PRIKAZ DETALJA

RAZLIČITA PRIMENA SA PRIRODNOM INFILTRACIJOM

RECYFIX®GREEN SUPER:

 • masivna konstrukcija za veća dinamička opterećenja
 • testirano površinsko opterećenje u ugradnji: max. 4.000 kN/m²
 • Parkirališta sa niskom frekvencijom korišćenja za automobile, kamione ili autobuse
 • opterećenja kao što su:kampovi, parking prostori za kampere, putevi na golf terenima I požarni I pristupni putevi za spasioce

RECYFIX®GREEN STANDARD:

 • za opterećenja sa malim dinamičkim silama
 • testirano površinsko opterećenje u ugradnji: max. 2.700 kN/m²
 • Parkirališta sa niskom frekvencijom korišćenja za automobile
 • opterećenja kao što su:terase, zeleni prostori u gradovima oko drveća
 • travnjaci I staze na sportskim igralištima
 • lawns and paths on sports grounds
= Fleksibilnost | Stabilnost

DODATNO OSIGURANJE SA RECYFIX ANCHORING PEG

= Osiguran učinak
PRIKAZ DETALJA

DODATNO OSIGURANJE SA RECYFIX ANCHORING PEG

 • RECYFIX anchoring peg =
 • za dodatno pričvšćivanje na podlogu sa nagibom
 • materijal: 100% čisto recikliran RECYFIX kompozit
 • visoko otporan na udarce
= Osiguran učinak
 

DETALJI SISTEMA

explo
RECYFIX®GREEN SUPER
RECYFIX®GREEN STANDARD
RECYFIX®GREEN dodatni pribor (klin za učvršćivanje i elementi za označavanje)
RECYFIX®GREEN dodatni pribor (klin za učvršćivanje i elementi za označavanje)
RECYFIX®GREEN dodatni pribor (klin za učvršćivanje i elementi za označavanje)
 

Područja primene RECYFIX GREEN travnate rešetke

 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy