Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

ŠLIC KANALI drenaža za objekte sa visokim zahtevima u vidu arhitektonskog dizajna

IDEALAN ZA: primenu kod površina I fasada I objekata gde postoje visoki zahtevi u vidu arhitektonskog dizajna, posebno na javnim I komercijalnim površinama.
%s
 
 

VAŠE PREDNOSTI SA ŠLIC KANALIMA

RAZLIČITA I RAZNOVRSNA REŠENJA

= Fleksibilnost
PRIKAZ DETALJA

RAZLIČITA I RAZNOVRSNA REŠENJA

 • kanali i rešetke se mogu kombinovati na različite načine
 • Šlic rešetke su izrađene od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika
  (više tipova kvaliteta nerđajućeg čelika)
 • idividualne šlic rešetke, sa različitim visinama vrata rešetke, za različte klase opterećenja
 • dvostruka šlic rešetka sa širinom ulivnog proreza 2x6 mm za klasu opterećenja C 250
 • više sistemskih rešenja za linijske kanale, takođe se mogu koristiti i kanali sa ugrađenim padom
 • u ponudi se nalaze kanli sistema FASERFIX KS i RECYFIX PRO
  - optimizovan uliv vode u telo kanala
  - ukoliko se zahteva, postoji i opcija za zaključavanje
= Fleksibilnost

POSEBNI ZAVRŠNI POKLOPCI ZA ŠLIC REŠETKE

= Osiguran učinak
PRIKAZ DETALJA

POSEBNI ZAVRŠNI POKLOPCI ZA ŠLIC REŠETKE

 • sprečava upadanje materijala za ugradnju u telo kanala
 • ukoliko je neophodno, moguće je slobodno pozicioniranje
= Osiguran učinak

VISOKA STABILNOST REŠETKE

= Osiguran učinak | Dugotrajnost
PRIKAZ DETALJA

VISOKA STABILNOST REŠETKE

 • konstruktivna ojačanja ispod rešetke i debljina materijala, osiguravaju visok kvalitet - savršen balans između težine i stabilnosti
 • klasa opterećenja E 600: debljina materijala 4 mm
 • ekstremno dimenziono stabilan - šlic (ulivni prorez) na površini je izuzezno otporan na mehaničke uticaje
 • površinska voda se pouzdano drenira
 • korišćenje čistih materijala prilikom izrade, garantuje zaštitu od korozije i reciklažu određenih komponenti
= Osiguran učinak | Dugotrajnost
 

ATRAKTIVNA DRENAŽNA REŠENJA

= Jedinstvenost
PRIKAZ DETALJA

ATRAKTIVNA DRENAŽNA REŠENJA

 • sofisticirana linija (ulivni prorez) šlic kanala se harmonično uklapa u arhitekturu lokacije - šlic prorez širine 10 - 18 mm za klase opterećenja A 15, C 250, D 400 i E 600
= Jedinstvenost

JEDINSTVENA TEHNOLOGIJA POVEZIVANJA

= Osiguran učinak | Ušteda vremena | Minimiziranje troškova
PRIKAZ DETALJA

JEDINSTVENA TEHNOLOGIJA POVEZIVANJA

 • zaključavanje rešetke na spojevima (push konektor)
 • idealna konekcija za ugradnju poravnate linije
 • sprečava upadanje materijala za ugradnju u telo kanala
 • visoka stabilnost kroz dodatno ojačanje vrata šlic rešetke u području spojeva
 • kompenzovanje sa tolerancijama prilikom ugradnje i ekspanzijom materijala sa push konektorom
 • uklonjiv, npr. lako se mogu postaviti završni poklopci
= Osiguran učinak | Ušteda vremena | Minimiziranje troškova

FUNKCIONALNOST NA VISOKOM NIVOU I LAKA UGRADNJA

= Ušteda vremena | Minimiziranje troškova
PRIKAZ DETALJA

FUNKCIONALNOST NA VISOKOM NIVOU I LAKA UGRADNJA

 • laka manipulacija i ugradnja
 • brz pristup drenažnoj liniji kanala za održavanje i čišćenje, preko revizionog elementa koji se može otvoriti za pristup sabirnom oknu
 • integrisana konekcija "pero i žljeb" kanala i rešetki 
 • jednostavna instalacija bez komplikovanog poravnanja
 • trajno prava linija šlic kanala bez "talasa" i neravnoća
= Ušteda vremena | Minimiziranje troškova

RAZLIČITE MOGUĆNOSTI ZA POVEZIVANJE

= Fleksibilnost
PRIKAZ DETALJA

RAZLIČITE MOGUĆNOSTI ZA POVEZIVANJE

 • jednostavna izrada ugaonih veza
 • rešetke za revizioni pristup sabirnim oknima se mogu postaviti prema zahtevima projektanta, a mogu se postaviti na sabirno okno i diretkno na kanal
 • rešetke za pristup sabirnim oknima za površine koje se popločavaju - za sve uobičajene površine i moguće kamene ploče
= Fleksibilnost
 

DETALJI SISTEMA

explo
Asimetrične Slot/šlic rešetke izrađene od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika, sa integrisanim konektorom za precizno navođenje Slot/šlic ulivnog proreza na površini.
Čeoni poklopac sa izlivom
Kanali od PP ili betona ojačanog vlaknima u nominalnim veličinama 100 i 150, sa spojem po sistemu pero-žljeb za preciznu ugradnju.
Sabirno okno sa mogućom cevnom konekcijom, sa odgovarajućim revizionim poklopcem
Čeoni poklopac sa izlivom
 

Područja primene ŠLIC KANALA

 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy