Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

Opseg pregleda

Kanali

DACHFIX®RESIST, visine 45 mm, kanali izrađeni od recikliranog kompozita

DACHFIX®RESIST, visine 75 mm, kanali izrađeni od recikliranog kompozita

Rešetke

DACHFIX®RESIST 115

Dodatni pribor

Čeoni poklopci

Dodatni pribor

 
 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy