Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

DRAINFIX TWIN infiltracija atmosferske vode I niskofrekventni saobraćaj

IDEALAN ZA: infiltraciju velikih zapremina atmosferske vode u područjima sa niskom frekvencijom saobraćaja na privatnim I javnim površinama.
%s
 

PREDNOSTI SA DRAINFIX TWIN Infiltracionim sistemom - drenažom

VISOK KAPACITET SKLADIŠTENJA

= Osiguran učinak
PRIKAZ DETALJA

VISOK KAPACITET SKLADIŠTENJA

 • Sa elementima za fleksibilnu ugradnju
 • --> dvostruka zapremina

= Osiguran učinak

UŠTEDA PROSTORA

= Ušteda
PRIKAZ DETALJA

UŠTEDA PROSTORA

 • ušteda vremena na gradilištu uz 2/3 smanjenja potrebnog prostora u poređenju sa upojnim bunarima od šljunka
 • površina ispod koje je ugrađen sistem se može koristiti za druge različite namene:
 • u zavistnosti od ugradnje, opterećenje se kreće od pešačkog opterećenja do automobilskog opterećenja SLW 30
 • optimizovan transport:
 • --> 32 elemenata naslagano na Evropskom paleti = zapreminski volumen od oko 8,1 m

= Ušteda

RAZNOVRSNA NAMENA UZ KOMPLETNO SISTEMSKO REŠENJE

= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet
PRIKAZ DETALJA

RAZNOVRSNA NAMENA UZ KOMPLETNO SISTEMSKO REŠENJE

 • DRAINFIX TWIN elementi
 • završni poklopac:
 • različite mogućnosti izliva

= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet
 

RAZNE KOMBINACIJE ELEMENATA ZA FLEKSIBILNU UGRADNJU

= Fleksibilnost | Jedinstvenost
PRIKAZ DETALJA

RAZNE KOMBINACIJE ELEMENATA ZA FLEKSIBILNU UGRADNJU

 • šest kombinacija ugradnje uz korišćenje dva glavna elementa: DRAINFIX TWIN 1 i DRAINFIX TWIN 0
 • elementi su optimalno dizajnirani u skladu sa lokalnim uslovima tla i drugim zahtevima:
 • DRAINFIX TWIN 1 element:
  sa perforacijama za retenziju i infiltraciju
  --> namenjeno za područja srednje visoke i visoke podzemne vode 
  DRAINFIX TWIN 0 element:
  bez perforacija
  --> namenjeno za zatvorena područja ili
  ugradnju bez šljunčane obloge
= Fleksibilnost | Jedinstvenost

BRZA UGRADNJA I MANIPULACIJA NA GRADILIŠTU

= Ušteda vremena | Ušteda
PRIKAZ DETALJA

BRZA UGRADNJA I MANIPULACIJA NA GRADILIŠTU

 • DRAINFIX TWIN elementi izrađeni od polipropilena, recikliranog kompozitnog materijala
 • -->lagani
  poseban dizajn omogućuje jednostavan spoj
  elemenata
  --> modularni sistem
  fleksibilan
  fleksibilna ugradnja zahvaljujući raznim kombinacijama elemenata
= Ušteda vremena | Ušteda
 

DETALJI SISTEMA

explo
Šaht izrađen od PE
DRAINFIX®TWIN 1/1, izrađen od PP, sa drenažnom perforacijom za infiltraciju I retenziju površinske vode
Opcioni nastavak za povećanje visine šahta
Poklopac u klasi nosivosti A 15, izrađen od PE, za plastične šahtove ili za nastavke za povećanje visine šahtova. Alternativno se može koristiti, liveno gvozdeni poklopac sa klasom nosivosti D 400.
Cevni nastavak za uliv I izliv u različitim prečnicima
 

Područja primene DRAINFIX TWIN drenažnog sistema infiltracije

 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy