Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

FASERFIX SUPER sistem odvodnje kanalima | teška saobraćajna opterećenja

IDEALAN ZA: primenu kod velikih opterećenja i velikih dinamičkih sila do klase F 900, kao što su saobraćajne površine, industrijski objekti, putevi I benzinske stanice.
%s
 

PREDNOSTI SA BETONSKIM KANALIMA FASERFIX SUPER

RUB KANALA I SIDE-LOCK SISTEM VISOKIH PERFORMANSI

= Osiguran kvalitet | Ušteda
PRIKAZ DETALJA

RUB KANALA I SIDE-LOCK SISTEM VISOKIH PERFORMANSI

 • 40 mm x 40 mm rub kanala I ugradna rešetka
 • izuzetno stabilna veza između čeličnog ruba I tela betonskog kanala
 • 16 tačaka za fiksiranje rešetki po metru dužnom (uključujući i 8 opcionih tačaka za zavrtnjeve) 
 • dodatna zaštita protiv bočnog pomeranja
 • ušteda vremena od 90% prilikom fiksiranja rešetke koristeći SIDE-LOCK sistem (u poređenju sa konvencionalnom metodom fiksiranja rešetke)
 • zamena i postavljanje rešetke bez potrebe za bilo kakvim specijalnim alatom (ukoliko nije fiksirana zavrtnjevima), dovoljan je odvijač (šrafciger)
= Osiguran kvalitet | Ušteda

VISOKOTEHNOLOŠKI MATERIJAL

= Osiguran kvalitet | Osiguran učinak
PRIKAZ DETALJA

VISOKOTEHNOLOŠKI MATERIJAL

 • "Proizvedeno u Nemačkoj"
 • maksimalna stabilnost kroz beton ojačan vlaknima (polipropilenska vlakna) sa malom težinom
 • dobro prijanjanje na podložni beton (isti koeficijent u pogledu toplotnog širenja)
 • otpornost na vatru, klasa gorivosti A1 (nije goriv) po standardu DIN 4102
= Osiguran kvalitet | Osiguran učinak
 

VISOKA STABILNOST

= Osiguran učinak
PRIKAZ DETALJA

VISOKA STABILNOST

 • maksimalna bočna stabilnost zbog dodatno širih zidova kanala (u poređenju sa konkurentskim proizvodima) za dodatnu sigurnost u ekstremnim situacijama
 • ugradnja u površine kod kojih je završni sloj asfalt, do klase opterećenja E 600
= Osiguran učinak
 

DETALJI SISTEMA

explo
Kanali od betona ojačanog vlaknima, prema DIN V 19580 / EN 1433, u skladu sa CE normom, sa sigurnosnim spojem, rubom od pocinkovanog/nerđajućeg čelika i bešrafnim SIDE-LOCK sistemom sa pero-žljeb konekcijom za preciznu ugradnju
raznovrsne opcije rešetki, npr. GUGI-liveno-gvozdena mrežasta rešetka
Sabirno okno sa mogućnošću konekcije na 3 strane, integrisanim PVC_U mufom DN/OD 110 sa koficom za prihvat nečistoća koja se uklanja
Čeoni poklopci sa izlivom
Čeoni poklopci bez izliva
 

Područja primene FASERFIX SUPER betonskih kanala za linijsku odvodnju

 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy