Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

FASERFIX BIG BLS derenažni kanal kao prefabrikovani armiranobetonski element

IDEALAN ZA: ekstremna opterećenja na svim betonskim putnim površinama, LAU-ovi objekti, operativni prostori za vazduhoplove, lučki objekti / kontejnerski terminali, kontejnerski terminali sa opterćenjem od kontejnerskih viljuškara „ReachStacker“, industrijska i logistička područja, odvodnjavanje tunela, teška saobraćajna područja, takođe u kombinaciji sa tretmanom atmosferskih voda-kišnice.
%s
 
 
 

PREDNOSTI SA FASERFIX BIG BLS

PREFABRIKOVANI ARMIRANOBETONSKI KANAL TIP I PO STANDARDU EN 1433

= Ušteda
PRIKAZ DETALJA

PREFABRIKOVANI ARMIRANOBETONSKI KANAL TIP I PO STANDARDU EN 1433

 • armiranobetonski robustan betonski kanal
 • nema potrebe za oplatom, armaturom I betonskim radovima (in-situ) na gradilištu
 • ušteda od 2m zaptivnog spoja po 1m kanala
= Ušteda

KANAL U DUŽINAMA OD 4m I 5m

= Ušteda | Ušteda vremena
PRIKAZ DETALJA

KANAL U DUŽINAMA OD 4m I 5m

 • veliki kapacitet ugradnje ∙ 75% ili 80% manje spojeva (u poređenju sa ukupnom dužinom od 1 metra)
 • u VHG sektoru 75 - 80% manje spojeva za održavanje
= Ušteda | Ušteda vremena

KAPACITET NOSIVOSTI PREMA MEĐUNARODNIM PARAMETRIM

= Dugotrajnost | Osiguran kvalitet
PRIKAZ DETALJA

KAPACITET NOSIVOSTI PREMA MEĐUNARODNIM PARAMETRIM

 • LCN kategorizacija za Aerodrome po standardu ICAO
 • do 100 tona osovinskog opterećenja
 • manipulativan sa velikim vuljuškarima (reachstackers) i velikim vazduhoplovima
= Dugotrajnost | Osiguran kvalitet
 

SERTIFIKATI I ODOBRENJA

= Ušteda | Osiguran kvalitet
PRIKAZ DETALJA

SERTIFIKATI I ODOBRENJA

 • testirana statika konstrukcije kanala i formiranje temelja
 • nije potrebno dodatno spoljno statičko obezbeđenje
 • sa opštim odobrenjem od građevinskih vlasti (abZ) kroz DIBt (Z-74.4-141)
 • sa testom učinka ASR
 • praktične i realistične situacije za ugradnju
= Ušteda | Osiguran kvalitet

MATERIJAL: TEČNO NEPROPUSNI BETON

= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet
PRIKAZ DETALJA

MATERIJAL: TEČNO NEPROPUSNI BETON

 • tečno nepropusni beton ispitan na test prodora
 • najveći kapacitet opterećenja zbog klase čvrstoće C 60/75
 • klasa izloženosti: XF4, XC4, XM2, XD3, XA2
= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet

PREFABRIKOVANI PE DILATACIONI ULOŽAK

= Ušteda | Osiguran učinak
PRIKAZ DETALJA

PREFABRIKOVANI PE DILATACIONI ULOŽAK

 • potpuna površinska apsorpcija toplotnih naprezanja u podužnom pravcu
 • graničnik za PE okrugli kabl zaptivnog spoja
 • manja potrošnja materijala za zaptivanje
= Ušteda | Osiguran učinak
 

RUBOVI KANALA

= Osiguran kvalitet
PRIKAZ DETALJA

RUBOVI KANALA

 • 16 tačaka za fiksiranje rešetki po metru dužnom (uključujući i 8 opcionih tačaka za zavrtnjeve)
 • dubina ugradnje 40mm
= Osiguran kvalitet
 

DETALJI SISTEMA

explo
Prefabrikovani element od armiranog betona, kategorije čvrstoće C60/75 sa rubom od čelika ili nerđajućeg čelika. Mogućnost fiksiranja u 16 tačaka kroz bešrafni SIDE_LOCK sigurnosni sistem i dodatnim fiksacionim opcijama. Dužina 4 ili 5 m
Rešetka od livenog gvožđa EN GJS-500-7, sa 8 bešrafnih SIDE_LOCK mehanizama za zaključavanje i dodatnih 8 fiksacionih tačaka po dužnom metru
prefabrikovana PE-ekspanziona spojna ploča
prefabrikovana PE-ekspanziona spojna ploča
Sabirno okno sa PE-HD cevi i pocinkovanom koficom za mulj
Čeoni poklopac bez izliva
Čeoni poklopac bez izliva
 

FASERFIX BIG BLS Primena

 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy