Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

FASERFIX POINT KS slivnik za tačkastu drenažu

IDEALAN ZA: tačkastu drenažu površinskih voda sa površina kao što su parkirališta, dvorišta i trgovi na komercijalnim i privatnim površinama.
%s
 

PREDNOSTI SA FASERFIX POINT KS tačkastim slivnikom

VISOKOKVALITETAN MATERIJAL

= Osiguran kvalitet | Osiguran učinak
PRIKAZ DETALJA

VISOKOKVALITETAN MATERIJAL

  • "Proizvedeno u Nemačkoj"
  • optimalna stabilnost kroz beton ojačan vlaknima (polipropilenska vlakna) sa malom težinom
  • dobro prijanjanje na podložni beton (isti koeficijent u pogledu toplotnog širenja)
  • mogućnost ugradnje bez rešetke
  • otpornost na vatru, klasa gorivosti A1 (nije goriv) po standardu DIN 4102
= Osiguran kvalitet | Osiguran učinak

OKVIR ZA HEAVY DUTY PRIMENU & SIDE-LOCK SISTEM

= Osiguran kvalitet | Ušteda
PRIKAZ DETALJA

OKVIR ZA HEAVY DUTY PRIMENU & SIDE-LOCK SISTEM

  • 20 mm x 20 mm rub kanala I ugradna rešetka
  • izuzetno stabilna veza između čeličnog ruba I betonskog tela slivnika
  • ušteda vremena od 90% prilikom fiksiranja rešetke koristeći SIDE-LOCK sistem (u poređenju sa konvencionalnom metodom fiksiranja rešetke)
  • zamena i postavljanje rešetke bez potrebe za bilo kakvim specijalnim alatom, dovoljan je odvijač (šrafciger)

= Osiguran kvalitet | Ušteda
 

DETALJI SISTEMA

explo
FASERFIX® POINT SUPER 40/40
 

Područja primene FASERFIX POINT KS betonskog tačkastog slivnika

 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy