Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

RECYFIX MONOTEC monolitni kompozitni kanal za linijsku drenažu

IDEALAN ZA: područja sa frekventnim korišćenjem sa velikom retenzionom zapreminom do klase opterećenja D 400, kao što su supermarketi, parkirališta i benzinske stanice.
%s
 
 

PREDNOSTI SA RECYFIX MONOTEC kompozitnim monolitnim kanalom

VEOMA VISOK HIDRAULIČKI KAPACITET

= Osiguran učinak
PRIKAZ DETALJA

VEOMA VISOK HIDRAULIČKI KAPACITET

 • optimizovana ulivna površina sa FIBERTEC dizajnom
 • visoka zapremina kroz tanku konstrukciju kanala
Primer:
RECYFIX®MONOTEC 200 - kapacitet 746        cm2 = 74,6 L/M
= Osiguran učinak

NESALOMLJIV

= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet
PRIKAZ DETALJA

NESALOMLJIV

 • elastičan I posebno otporan materijal (polipropilen)
 • otporan na frekventan saobraća I temperaturne razlike u svakodnevnoj upotrebi
= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet

VISOKA OTPORNOST

= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet
PRIKAZ DETALJA

VISOKA OTPORNOST

 • visoka otpornost na mraz, so I UV zračenje
 • izdržava velike temperaturne razlike
 • otpornost na hemikalije
= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet
 

MONOLITAN DRENAŽNI KANAL ZA NAJVEĆE STABILNOSTI

= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet
PRIKAZ DETALJA

MONOLITAN DRENAŽNI KANAL ZA NAJVEĆE STABILNOSTI

 • izrađen od dva dela koji su spojeni zajedno u monolitan kanal procesom čeonog zavarivanja. U procesu čeonog zavarivanja, površine koje se zavarivaju se greju, a nakon zagrevanje pritisnu jedna sa drugom. Ceo proces se radi bez ikakvog dodatnog materijala. Nakon procesa zavarivanja, veza je ekstremno pouzdana. 
 • antivandal
 • trajno izdržava frekventan saobraćaj
= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet

NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

= Ušteda | Ušteda vremena
PRIKAZ DETALJA

NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

 • lako čišćenje pristupom kroz revizioni element
 • izdržljiv sa izgledom visokog kvaliteta
= Ušteda | Ušteda vremena

MALA TEŽINA OSIGURAVA LAKU MANIPULACIJU NA GRADILIŠTU

= Ušteda | Ušteda vremena
PRIKAZ DETALJA

MALA TEŽINA OSIGURAVA LAKU MANIPULACIJU NA GRADILIŠTU

 • značajno lakši od kanala izdrađenih od mineralnih materijala
 • posebno lak transport I brza ugradnja
 • Primer: RECYFIX®MONOTEC 200 - težina 16.30 kg
= Ušteda | Ušteda vremena
 

DETALJI SISTEMA

explo
Čeoni poklopci za početak kanala/završetak kanala (DN/OD 110)
Pregledni element sa poklopcem koji se može ukloniti za pristup liniji kanala
Čeoni poklopci za početak kanala/završetak kanala (DN/OD 110)
RECYFIX MONOTEC kanali od modifikovanog polipropilena, prema DIN EN 1433, u skladu sa CE oznakom
 

Područja primene RECYFIX MONOTEC monolitnih kanala za linijsku odvodnju

 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy