Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

AQUAFIX Separatori

IDEALNI ZA: upotrebu na benzinskim pumpama, automehaničarskim radionicama, industrijskim postrojenjima I drugim objektima čije su površine Ili površinske vode teško kontaminirane I moraju se tretirati u skladu sa standardima I propisima. Na ovaj način prečišćena voda se može vratiti u prirodan ciklus kruženja vode u prirodi.
%s
 

DETALJI SISTEMA

 

AQUAFIX područja primene

 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy