Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

Opseg pregleda

Sistemi SERVISNIH KANALA

SERVISNI KANAL FASERFIX®KS 200 izrađen od betona ojačanog vlaknima sa rubom od 20 mm, klasa C 250 / E 600

SERVISNI KANAL FASERFIX®SUPER 200 izrađen od betona ojačanog vlaknima sa rubom od 40 mm, klasa E 600

SERVISNI KANAL RECYFIX®PRO 200 izrađen od polipropilena sa integrisanim polipropilenskim rubom od 20 mm, klasa C 250

Dodatni pribor

Čeoni poklopci

Sistem polaganja kablova

Dodatni pribor

Fabrička rešenja - usluge

 
 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy