Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

Opseg pregleda

Sistemi SERVISNIH KANALA

SERVISNI KANAL FASERFIX®KS 150 izrađen od betona ojačanog vlaknima sa rubom od 20 mm, klasa E 600

SERVISNI KANAL FASERFIX®SUPER 150 izrađen od betona ojačanog vlaknima sa rubom od 40 mm, klasa E 600

Dodatni pribor

Fabrička rešenja - usluge

 
 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy