Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

KERBFIX | Ekološki prihvatljiv sistem šupljih drenažnih ivičnjaka za teška opterećenja

Idealan za: Odvodnjavanje kolovoza, parkinga, maloprodajnih i industrijskih objekata sa internim saobraćajnicama sa ivičnjacima.
%s
 

THE PRODUCT BENEFITS

Visoke hidrauličke performanse

= Osiguran učinak
PRIKAZ DETALJA

Visoke hidrauličke performanse

  • Velika korisna zapremina
  • Glatka unutrašnja površina za superiorne karakteristike protoka (hrapavost = 0,009)
= Osiguran učinak

Mala težina obezbeđuje laku manipulaciju na mestu ugradnje

= Ušteda | Ušteda vremena
PRIKAZ DETALJA

Mala težina obezbeđuje laku manipulaciju na mestu ugradnje

  • Znatno lakši od konvencionalnog ivičnjaka
  • Posebno lak za transport i brzu ugradnju
  • Primer: KERBFIX 305 visoki ivičnjak - težina 7 kg
= Ušteda | Ušteda vremena

Niski troškovi održavanja

= Ušteda | Ušteda vremena
PRIKAZ DETALJA

Niski troškovi održavanja

  • Lako čišćenje kroz revizioni element
  • Izdržljiv, visokokvalitetnog izgleda
= Ušteda | Ušteda vremena
 

Materijal visokog kvaliteta

= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet
PRIKAZ DETALJA

Materijal visokog kvaliteta

  • Posebno robustan materijal
  • Reciklirani i reciklabilni standardni elementi --> ekološki prihvatljivi
  • KERBFIX se može lako seći, bušiti i obrađivati na licu mesta
= Osiguran učinak | Osiguran kvalitet
 

DETALJI SISTEMA

explo
Završni poklopac
Lagana standardna jedinica za brzu instalaciju
pristupna tačka za lak pristup ili dodatni izlaz duž linije
Slivnički ispust postaviti na ulični ispust standardne veličine
 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
11070 Beograd / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy