Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

FASERFIX BIG BL drenaža | kanal od armiranog betona

PREDNOSTI SA FASERFIX BIG BL

PREFABRIKOVANI ARMIRANOBETONSKI KANAL TIP I PO STANDARDU EN 1433

= Ušteda
PRIKAZ DETALJA

PREFABRIKOVANI ARMIRANOBETONSKI KANAL TIP I PO STANDARDU EN 1433

  • robustno, prefabrikovano armiranobetonsko telo kanala spremno za ugradnju
  • nema potrebe za oplatom, armaturom I betonskim radovima (in-situ) na gradilištu
= Ušteda

KANAL U DUŽINAMA OD 1m I 4m

= Ušteda | Ušteda vremena
PRIKAZ DETALJA

KANAL U DUŽINAMA OD 1m I 4m

  • značajna ušteda vremena kada se zahteva određena zaptivenost zbog smanjenog broja spojeva
= Ušteda | Ušteda vremena
 

RUB KANALA I SIDE-LOCK SISTEM VISOKIH PERFORMANSI

= Ušteda | Osiguran kvalitet
PRIKAZ DETALJA

RUB KANALA I SIDE-LOCK SISTEM VISOKIH PERFORMANSI

  • 40 mm x 40 mm rub kanala I ugradna rešetka
  • 16 tačaka za fiksiranje rešetki po metru dužnom (uključujući i 8 opcionih tačaka za zavrtnjeve) 
  • ušteda vremena od 90% prilikom fiksiranja rešetke koristeći SIDE-LOCK sistem (u poređenju sa konvencionalnom metodom fiksiranja rešetke)
  • zamena i postavljanje rešetke bez potrebe za bilo kakvim specijalnim alatom (ukoliko nije fiksirana zavrtnjevima), dovoljan je odvijač (šrafciger)
= Ušteda | Osiguran kvalitet

VISOKA STABILNOST

= Osiguran učinak
PRIKAZ DETALJA

VISOKA STABILNOST

  • maksimalna bočna stabilnost zbog dodatno širih zidova kanala sa visokom otpornošću na statička opterećenja (u poređenju sa konkurentskim proizvodima) za dodatnu sigurnost u ekstremnim situacijama
= Osiguran učinak
 
 

FASERFIX BIG BL područja primene

 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy