Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

Novi monolitni sistem odvodnje dizajniran za prihvat velike količine atmosferske vode

RECYFIX®MONOTEC kanal dužine 1 m' komponenta je monolitnog dizajna s rešetkom integrisanom u telu kanala. Cela jedinica izrađena je od materijala otpornog na udarce. Praktično nelomljivi polipropilen (PP) osmišljen je na način da bude izuzetno otporan na UV zrake.
U skladu sa zahtevima EN 1433, PP je dobio ovu UV otpornost dodavanjem određene količine čađi kao stabilizatora, tako da je strukturna čvrstoća materijala nepromenjena, a dosledan izgled održiv.
RECYFIX®MONOTEC kanalice ponuđene su u dve nominalne širine, od 100 i 200 mm, obe pogodne za klase opterećenja do D 400 (400 kN).

Kanali 100 mm dostupni su u tri ukupno visine: 230,280 i 380 mm i pružaju kanalima proprečni - hidraulički presek od 190,5 cm², 245,5 cm² i 355,5 cm². 
Kanali 100 mm mogu biti ugrađeni s padom što atmosferskoj vodi omogućava brži dotok do sistema sabirnog okna sa taložnikom i izlivom. Ovaj način ugradnje obezbeđuje uštedu u količini obložnog betona.
Najveći kanal je nazivne širine 200 mm, visine 450 mm, poprečnog preseka 746,1 cm² težine svega 16,2 kg.


Optimizirana hidraulička svojstva

2010. godine, Hauraton uvodi FIBRETEC®, novodizajniranu rešetku sa livenim upojnim prorezom pripadajućem programu RECYFIX®PRO sistema kanala. Ova „heelsafe“ rešetka ima izuzetno glatki eliptični otvor sa malo izdignutim trouglastim profilima duž spoljašnje ivice. Pored elegantnog izgleda, ova dizajnerska karakteristika za veoma važnu ulogu ima usmeravanje atmosferske vode u same ulivne proreze rešetke, pritom eliminišući preticanje odnosno "preskakanje" atmosferske vode preko same rešetke. Rešetka sa identičnim dizajnom sada je ugrađena u RECYFIX®MONOTEC, te pomaže optimizaciji velikih hidrauličkih kapaciteta kanala. 
Uvođenje RECYFIX®MONOTEC znači da, u bilo kojem projektu, tri različita tipa linije kanala mogu da budu specificirana, a da pritom izgled rešetke ostane nepromenjen.
Markus Reuter, HAURATON-ov direktor objašnjava veliku prednost ovih kanala: „ Korišćenje RECYFIX®MONOTEC-a omogućava inženjerima hidrotehnike i izvođačima široku fleksibilnost prilikom projektovanja kao i u fazama ugradnje, te reduciranjem broja deonica kanala istovremeno zadovoljava potrebe odvodnjavanja velikih površina“. Upotreba manje materijala koji se koriste prilikom izrade i manje zemljanih iskopa rezultiraju lakšom i bržom procedurom ugradnje kanala. 


RECYFIX®MONOTEC kanali su sertifikovani u skladu sa EN 1433. CE oznaka, spoljašnji nadzor i deklaracija o svojstvima garancija su maksimalne tehničke i kvalitativne norme.

Novi monolitni sistem odvodnje RECYFIX MONOTECzoom
Novi monolitni sistem odvodnje RECYFIX MONOTEC
Das neue monolithische Entwässeruntssystem RECYFIX MONOTECzoom
Das neue monolithische Entwässeruntssystem RECYFIX MONOTECzoom
 

VIŠE INFORMACIJA O RECYFIX®MONOTEC

 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy