Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

CE Izjave o usaglašanosti / DIN EN 1433

CE Izjava o usaglašenosti za FASERFIX SUPER KS 100

CE Konformitätserklärung FASERFIX SUPER KS 100
 

Potvrde o pregledu DIN EN 1433 i DIN V 19580

FASERFIX SUPER i FASERFIX BIG kanali testirani su u laboratoriji za testiranje materijala ( Materials Testing Laboratory - MPA) na Institutu za građenje i građevinske materijale pri Univerzitetu u Karslruhe-u, u rasponu od spoljašnjeg testa na opterećenje do ispitivanja propusnosti spoja sistema. Oba testa su položena.

Zahtevi prema DIN EN 1433: 2003-04, DIN V 19580: 2003-04 i Design Approval BW 47-8914.33/22 su ispunjeni. HAURATON je na ovaj način ovlašćen da korist CE oznaku na svojim proizvodima.


Überwachungsbescheinigung
 
 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy