Hauraton odvodnja

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

Zbrinjavanje otpada

Partneri za upravljanje otpadom i reciklažu ambalaže

HAURATON sarađuje sa sledećim partnerima za upravljanje otpadom i reciklažu svih vrsta ambalaže :

Vfw AG, Contract No. D-42000-2003-0144

EVA GmbH (Wien), Contract No. 26810


Entsorgungspartner Verpackungsrecycling
 
 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt / Srbija
+381 (0) 603560025
info-rs@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy