• Change country
  • Србија

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13 / 76437 Rastatt / Srbija
+381 (60) 6205228
Srdjan.Radojcic@hauraton.com

Zbrinjavanje otpada

Partneri za upravljanje otpadom i reciklažu ambalaže

HAURATON sarađuje sa sledećim partnerima za upravljanje otpadom i reciklažu svih vrsta ambalaže :

Vfw AG, Contract No. D-42000-2003-0144

EVA GmbH (Wien), Contract No. 26810


Entsorgungspartner Verpackungsrecycling
 
 
 
 

Proizvodni program

NISKOGRADNJA

OKOLINA

AQUA

SPORT

     

Kontakt

HAURATON GmbH & Go. KG
Werkstraße 13 / 76437 Rastatt / Srbija
+381 (60) 6205228
Srdjan.Radojcic@hauraton.com